نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه‏ای وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی

دوره 47، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-84

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ جواد پورکریمی؛ حسین تقوی قره بلاغ


3. ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 113-139

حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون