نویسنده = ������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 6
1. آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1

زهرا رضازده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی


2. برآورد ارزش اقتصادی خدمات کتابخانه های دانشگاهی و میزان تمایل به پرداخت کاربران در شرایط بحران و بهبود با استفاده از روش مشروط

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-77

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


3. عوامل راهبردی مؤثر بر توسعۀ کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 347-369

المیرا جنوی؛ فهیمه باب الحوائجی


5. بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 101-121

فهیمه باب الحوائجی؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ اورانوس تاج الدینی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب