دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدل زمینه ای برای خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی مبتنی بر تحولات جامعه اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22059/jlib.2023.358993.1690

مهناز محسنی؛ سعید غفاری؛ مریم سلامی؛ محمود مرادی


بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر ابعاد توانمندسازی روانشناختی در سازمان‌های دانش ‌و ارائه‌ی الگوی مناسب و یکپارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22059/jlib.2023.363839.1707

محمدصادق صادقی؛ محمد خندان؛ نادر نقشینه