دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

الهام عابدی؛ سپیده فهیمی فر؛ مریم صراف زاده


2. شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی


3. نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثّر بر موفقیّت اکتساب دانش سازمانی خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

محمدمیلاد احمدی؛ روح الله تولایی؛ امیر حصیرچی


4. مفهوم‌سازی سایه‌نویسی: نگاهی به بدرفتاری‌های علمی در بافت آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

بهروز رسولی؛ مرتضی نبی میبدی؛ حمیدرضا مختاری؛ مجید نبوی؛ مریم نظری؛ سیروس علیدوستی