رشد و توسعهء کتابخانه های اسلامی

نویسندگان

چکیده

کتابخانه در جامعهء اسلامی از مؤسساث مهم در رشد و توسعهء تمدن اسلامی است.
با گسترش تمدن اسلامی شمار و انواع کتابخانه ها فزونی یافت. این کتابخانه ها مبتنی بر کتابخانه های عمومی اختصاصی، مدارس . مساجد. حکام و شخصی بوده که توسط خلفا. امراء و حاکمان تأسیس شده بود. در این مقاله، جنبه های متنوع توسعه آموزش و پرورش و استقرار کتابخانه به منزله سازمانهای کمک آمرزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و فهرستی از کتابخانه های مهم جهان اسلام درگذشته تاریخی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The existance of the libraries in: the Islamic society indicates the growth
and development of Islamic civilization, denoting its outcome and reflection. Wuh the advancement of the Islamic civilization the number of
libraries increased and their objectives varied. These libraries, cover all types of disciplines, consisted of public libraries of the mosques, the central
mosques, libraries of the schools and the hospitals, the state libraries established by the caliphs, the commanders or rulers, and the private libraries owned by religious scholr..rrs, the jurists and others. This article
also study the growth and development of Islamic libraries in general
aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • Islamic education
  • Islamic Libraries
  • Mosks Libraries
  • Nezamieh
  • Public Libraries
  • Special Libraries