تحول دراستانداردهای سازماندهی برای اطلاع رسانی در ایران

نویسنده

چکیده

اطلاع رسانی واژه ای است که وظیفه هر کتابخانه رابه خوبی بیان می کند .زیرا کتابداراست که دربرابرانواع اطلاع رسانی هایی که در یک جامعه انجام می شود با استفاده از اطلاعات نظم یافته در کتابخانه خود،می تواند اطلاع رسانی را به شکل سازمان یافته تری انجام دهد.اما هرچه این سازماندهی منظم تر باشد اطلاع رسانی نیز بهتر انجام خواهد شد .یکی از ملزومات اطلاع رسانی سازمان یافته درهر کشور ،شبکه کتاب شناختی ملی است.این شبکه،درایران هنوز تشکیل نشده اما ظرف انتقال داده های کتاب شناختی در این شبکه، یعنی فرمت مارک ایران ،مراحل پایانی خودرا در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طی میکند .در این نوشته پس از بحث در پیرامون شبکه کتاب شناختی ملی ،مارک، مارک ایران ،لزوم استانداردسازی فهرستنویسی برای پیاده سازی بهینه مارک ایران مورد بررسی قرار میگیرد تا پس ازاین پیاده سازی ،جامعه کتابداران ایران از مزایای مارک ایران درشبکه کتابشناختی ایران بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Providing info/711ation is an act that is best pe/jormed in libraries, since librarian provides injo/711ation based on a .Iystematically ordered
collection. The more this collection is ,Iystematically ordered, the belleI' this info/711ation providing will be. One major factor that contributes LO the
belieI' ,Iystematization of librmy collections, is the natoinal bibliographic network. Iran lacks this network, but the means of data transmission
within this network, that is, IranMARC is being finalized at the National Lilmll}' of the Islamic Republic of Iran. The necessity for standarclizaio!l
of cataloging for better implementation of IranMARC is discussed in this article, the fact that then contributes to a much more systematic providing
of info/711ation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information science
  • Iran MARC
  • MARC
  • National Bibliographic Network