نویسنده = مریم ناخدا
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 54، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-39

هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


2. تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-1

مریم ناخدا؛ علی مرادمند؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی


3. عوامل ایجاد آشوب در سازماندهی اطلاعات و راهکارهای جلوگیری از آن

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

مریم ناخدا؛ علی شرفی


4. ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1

اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


6. مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-26

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری


11. مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 209-220

مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی