کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 33
-24. شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

دوره 54، شماره 4، زمستان 1399

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی


-20. وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی

دوره 53، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-1

پیام کیهان فر؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


-19. تاثیر دیجیتال‌سازی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی بر اثربخشی سازمانی

دوره 53، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-1

فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ اکرم سادات سجادیان


-17. میزان حضور نرم افزارهای مدیریت استناد در وب گاه‌های دانشگاه‌های ایران

دوره 52، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-145

مریم صراف زاده؛ نرگس خالقی


-16. وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

دوره 52، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-118

رقیه علیزاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه سادات آخشیک


-9. ارزیابی پورتال‌های کتابخانه‌ای دانشگاه‌های دولتی ایران در سال1392

دوره 48، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 563-582

محسن نوکاریزی؛ اکرم کوچکی


-5. بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 101-121

فهیمه باب الحوائجی؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ اورانوس تاج الدینی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب


-2. بررسی همبستگی شرایط ارگونومی و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌ اصفهان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-163

roghayeh rezaei؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی