اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1327
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 787

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 502
تعداد مشاهده مقاله 948655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 633380
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 174 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 246 روز
درصد پذیرش 16 %