اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1453
تعداد پذیرش 264
تعداد عدم پذیرش 848

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 552
تعداد مشاهده مقاله 1060672
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 705599
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 361 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 349 روز
درصد پذیرش 18 %