اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1378
تعداد پذیرش 234
تعداد عدم پذیرش 813

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 520
تعداد مشاهده مقاله 992368
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 652560
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 159 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3171 روز
درصد پذیرش 17 %