اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1357
تعداد پذیرش 221
تعداد عدم پذیرش 801

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 509
تعداد مشاهده مقاله 968225
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 643291
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 166 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 244 روز
درصد پذیرش 16 %