اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1404
تعداد پذیرش 240
تعداد عدم پذیرش 821

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 529
تعداد مشاهده مقاله 1010507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 661074
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 156 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 302 روز
درصد پذیرش 17 %