اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1428
تعداد پذیرش 253
تعداد عدم پذیرش 837

مقالات منتشر شده (از سال 1375)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 69
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 1027403
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 672611
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 368 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 152 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6515 روز
درصد پذیرش 18 %