داوران

نام داور وابستگی سازمانی
معصومه آدینه دانشجوی دکتری - رشته مدیریت فناوری اطلاعات -دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران.
قاسم آزادی احمدآبادی عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
شعله ارسطوپور
سعید اسدی دانشگاه شاهد، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دکترای فناوری اطلاعات
علیرضا اسفندیاری مقدم دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا اسمعیلی دانشگاه تهران
امیررضا اصنافی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فریبا افکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
مهشید التماسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فهیمه باب الحوائجی دانشگاه آزاد اسلامی.دکتری تخصصی
فاطمه براتلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا بصیریان جهرمی عضو هیأت علمی گروه کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آرزو پلوئی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
نسترن پورصالحی هیات علمی گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران
حسین تقوی قره بلاغ دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه ثقفی دانشیار دانشگاه تهران
سمیه جعفری باقی آبادی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا جمالی مهموئی دانشیار دانشگاه خوارزمی
داود حاصلی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
افسانه حاضری عضو هیات علمی دانشگاه یزد
محمد حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس، دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی
محمد خندان عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
سهیلا خوئینی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ملیحه درخوش معاون سیاستگذاری منابع علمی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
فریبرز درودی
میترا دیلمقانی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز رسولی دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد
علی رضایی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن روشنی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز زرداری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
فاطمه زندیان استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول زوارقی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
محمود سالاری دانشگاه امام رضا
قاسم سلیمی دانشگاه شیراز
فرامرز سهیلی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
عاطفه شریف استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
احمد شعبانی دکترای کتابداری دانشگاه اصفهان
علی شعبانی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
مهدی شقاقی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه شیخ شعاعی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد عباس پور عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
هاشم عطاپور هیات علمی، دانشگاه تبریز
علی عظیمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن عظیمی هیات علمی دانشگاه
مهدی علیپور حافظی دانشگاه علامه طباطبائی
داریوش علیمحمدی دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد
رحمت الله فتاحی دانشگاه فردوسی مشهد - دکتر ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
فاطمه فهیم نیا دانشگاه تهران
سپیده فهیمی فر دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت
فاطمه فهیمی فر
ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
علی حسین قاسمی عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمد رضا قانع هیأت علمی ـ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
معصومه کربلاآقایی کامران دانشگاه الزهرا (س)، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
حمید کشاورز عضو هیت علمی دانشگاه سمنان
مرتضی کوکبی دانشگاه شهید چمران، استاد، دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
حسن کیانی خوزستانی دانشیار دانشگاه الزهرا، دکتری کتابداری
اکبر مجیدی دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
داریوش مطلبی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
ابراهیم مقیمی عضو هیات علمی گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
سعید ملک محمدی مسئول انتشارات معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
یزدان منصوریان دانشیار/ دانشگاه خوارزمی
روح اله مهدیون هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اکبر موسوی موحدی
مریم ناخدا دانشگاه تهران- دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی
زهرا ناصری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مریم نظری دانشگاه تهران، علوم اطلاعات آموزشی
نادر نقشینه استاد‌یار دانشگاه تهران
حمزه علی نورمحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
علیرضا نوروزی دانشیار، ‏گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
یعقوب نوروزی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
محسن نوکاریزی دانشگاه بیرجند- دکتری کتابداری و اطلاع رسانی