داوران

نام داور سمت / سازمان
شعله ارسطوپور
قاسم آزادی احمدآبادی عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سعید اسدی دانشگاه شاهد، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دکترای فناوری اطلاعات
علیرضا اسفندیاری مقدم دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا اسمعیلی دانشگاه تهران
امیررضا اصنافی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فریبا افکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
مهشید التماسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فهیمه باب الحوائجی دانشگاه آزاد اسلامی.دکتری تخصصی
فاطمه براتلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا بصیریان جهرمی عضو هیأت علمی گروه کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نسترن پورصالحی دانشگاه تهران - دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی
حسین تقوی قره بلاغ دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه ثقفی دانشیار دانشگاه تهران
حمیدرضا جمالی مهموئی دانشیار دانشگاه خوارزمی
داود حاصلی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
افسانه حاضری عضو هیات علمی دانشگاه یزد
محمد حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس، دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی
محمد خندان عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
ملیحه درخوش
فریبرز درودی
میترا دیلمقانی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز رسولی دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد
علی رضایی دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز زرداری عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز
فاطمه زندیان استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول زوارقی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
محمود سالاری دانشگاه امام رضا
قاسم سلیمی دانشگاه شیراز
فرامرز سهیلی هیأت علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه شیخ شعاعی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه شریف استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
احمد شعبانی دکترای کتابداری دانشگاه اصفهان
علی شعبانی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
مهدی شقاقی رئیس اداره انتشارات و ارتباطات علمی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
جواد عباس پور عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
هاشم عطاپور هیات علمی، دانشگاه تبریز
علی عظیمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن عظیمی هیات علمی دانشگاه
مهدی علیپور حافظی دانشگاه علامه طباطبائی
داریوش علیمحمدی دانشگاه تربیت معلم، عضو هیئت علمی، کارشناسی ارشد
رحمت الله فتاحی دانشگاه فردوسی مشهد - دکتر ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سپیده فهیمی فر دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت
فاطمه فهیمی فر
فاطمه فهیم نیا دانشگاه تهران
علی حسین قاسمی عضو هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
محمد رضا قانع هیأت علمی ـ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
حسن کیانی خوزستانی دانشیار دانشگاه الزهرا، دکتری کتابداری
معصومه کربلاآقایی کامران دانشگاه الزهرا (س)، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
حمید کشاورز عضو هیت علمی دانشگاه سمنان
مرتضی کوکبی دانشگاه شهید چمران، استاد، دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
اکبر مجیدی دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
داریوش مطلبی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
ابراهیم مقیمی عضو هیات علمی گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
یزدان منصوریان دانشیار/ دانشگاه خوارزمی
روح اله مهدیون هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اکبر موسوی موحدی
مریم ناخدا دانشگاه تهران- دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی
زهرا ناصری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مریم نظری دانشگاه تهران، علوم اطلاعات آموزشی
نادر نقشینه استاد‌یار دانشگاه تهران
حمزه علی نورمحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
یعقوب نوروزی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
علیرضا نوروزی دانشیار، ‏گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
محسن نوکاریزی دانشگاه بیرجند- دکتری کتابداری و اطلاع رسانی