نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‏ رسانی دانشگاهی

 

خلاصۀ استاندارد عنوان:.Acad. Librariansh. Info. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 11%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به متن مقالات

 

 

        

                                    

 

شماره جاری: دوره 53، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

صفحه 1-1

محمود مرادی؛ خاطره ویسی؛ سارا بهرامی نیا


4. واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون

صفحه 1-1

وجیهه حسینی؛ اعظم صنعت جو؛ عاطفه شریف؛ سید امیر امین یزدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1338-1026

بانک ها و نمایه نامه ها