راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله‏‌ها

هدف نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌‏رسانی دانشگاهی ارتقاء و توسعه فرهنگ علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور و فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین‌­المللی است. به این منظور، برای سرعت در داوری و انتشار به موقع مجله از کلیه استادان، دانش‌­پژوهان و نویسندگان محترم دانشگاهی و مؤلفان و پژوهشگران غیردانشگاهی که علاقه­‌مند به درج مطالب خویش در این نشریه هستند، درخواست می‌شود نکات زیر را رعایت کنند:

 • مقاله در قالب/تمپلت مقالات نشریه تهیه و تنظیم شود (قابل دسترس از اینجا).
 • مقاله حاوی موضوع­‌های اصیل، تازه و حاصل مطالعات پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • مقاله همراه با چکیده فارسی و انگلیسی، در حدود 300 تا 500 کلمه و اجزای تشکیل دهنده آن شامل: هدف (Objective) ، روش (Methods)، یافته­‌ها (Results)، و نتیجه‌گیری (Conclusions)؛ و واژه‌­های کلیدی (Keywords) باشد؛
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده، یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد. در صورتی که قبلاً مقاله در کنفرانس و یا مجامع علمی ارائه شده، اطلاعات آن ضمیمه شود.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص نمایند.
 • صفحه اول مقاله، شامل اطلاعات: عنوان مقاله، نام کامل نویسنده یا نویسندگان همراه با وابستگی سازمانی به فارسی و انگلیسی، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی باشد.
 • صفحه دوم مقاله، فقط شامل عنوان نوشته، چکیده آن (فارسی و انگلیسی)، و کلیدواژها باشد.
 • تصاویر و جداول (با فونت 10) ، متناسب با قطع وزیری (حداکثر در عرض 12 سانتی­متر) تنظیم و کلیه اعداد آن به فارسی درج شوند؛
 • اسامی خارجی در متن به زبان فارسی آوانویسی شده و اصل آن پانویس شود.
 • اختصارات انگلیسی به همراه صورت کامل پی­نوشت شوند.
 • مقاله در قالب  در نرم­‌افزار 2013 MS-Word فونت 13 بی میترا بر اساس قالب مقالات نشریه حداکثر در 20 صفحه،  تایپ شود و در وبگاه نشریه به نشانی بارگذاری شود: http: //jlib. ut. ac. ir
 •  مقالاتی که بیش از 20 صفحه باشند به صورت خودکار برگشت داده خواهد شد.
 • برای کسب اطلاع بیشتر می‌­توانید با شماره تلفن 61112930 تماس بگیرید.
 • دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقالات آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
 • مقاله پس از ارزیابی داوران، مجدداً توسط نویسنده اصلاح می‌شود. پس از اعمال اصلاحات لازم و تأیید نهایی، به ترتیب تاریخ آماده شدن، در مجله چاپ می‌شود.

منابع مورد استفاده، به ترتیب الفبای نام نویسندگان، در پایان مقاله و مطابق با دستورالعمل شیوه‌نامه انجمن روانشناسان آمریکا (APA Citation Style)  تنظیم شود. به طور مثال:

استناد درون متنی

(حسینی، 1392؛ غفوری، 1389) 

(راجز، 2013) ( اسامی  لاتین به صورت پی‌نویس آوانویسی شوند).

مقاله در نشریه:

آژند، یعقوب (1381) . کارکرد دوسویه کتابخانه در دوره مغولان ایران. کتابداری،  36(38): 7-18.      

کتاب دارای دو مؤلف و مترجم:

 هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت (1375) . مدیریت رفتار سازمانی (علی علاقه‌­بند، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 1972).  

مقاله یا فصل ترجمه شده کتاب:

 نلسون، ادوارد (1382) . آناتومی قلب. در بهرام خسروی (ویراستار و مترجم)، آناتومی بدن انسان (ج. 2: 77-108). تهران: دامنه (نشر اثر اصلی 1999). 

مدخل واژه‌­نامه، دایره‌­المعارف و دیگر مراجع مشابه:

عبدلی، مهشید (1381) . برنامه دسترسی جهـانی به انتـشارات. در دایــره‌­المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. (ج. 1، ص 470-475). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.   

سمینار فارسی

 مقاله ارائه شده در سمینار (ملی یا بین­‌المللی):    

Hoppe, K. , Ammersbach, K. , Lutes-Schaab, B. , & Zinssmeister, G. (1990) . EXPRESS: An experimental interface for factual information retrieval. In J.-L. Vidick (Ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR '91) (pp. 63–81). Brussels: ACM.

پایان‌­نامه:             

نقشینه، نادر (1386) . مطالعه مدل‌های هوشیاری فنی تجاری و راهکارهای عملیاتی کردن آن‌ها در کتابخانه (و مراکز اطلاع رسانی) تخصصی. پایان­نامه دکتری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

  منابع الکترونیکی:

 Ford, A. , Kline, C. , & Wayne, B. (2017) . Information science and digital archives. Libraries Journal Today, 12: 340-350. Retrieved October 13, 2002, from http://www.libraryinfo.org/articles.html.

برای منابع الکترونیکی فارسی طبق نمونه‌­های قبلی عمل شود؛ فقط تاریخ بازیابی و آدرس ذکر شود:

    ............. بازیابی 4 آبان 1388، از ... 

 برای استناد درون متنی به آثار چاپ شده از روش­‌های زیر استفاده شود: 

اسمیت (1993) دریافت که ...

آخرین تحقیق مرتبط با این پژوهش نشان می­‌دهد که ... (کریمی، 1387) .

در سایر تحقیقات مشابه (گوردن ولینک، 1999؛ هارمن، 2006) ..................

قواعد نظم منابع در پایان مقاله

 • فهرست منابع مورد استناد در فارسی ذیل کلمه «منابع» و در انگلیسی زیر کلمه "References" قرار گیرد (بدون گیومه و یا قلاب) ؛
 • این فهرست منحصراً به معرفی آثاری می­‌پردازد که در متن مورد استناد قرار گرفته است و نباید شامل یادداشت و نکته­‌های ارجاعی دیگری باشد.
 • این فهرست، منابع «برای مطالعه بیشتر» را در بر نمی‌­گیرد.
 • سطرهای بعدی هر مدخل با تورفتگی درج شود.
 • منابع به ترتیب الفبای سرشناسه و یا عناصر آغازگر عبارت استناد، مرتب شوند.
 • در صورتی که از یک پدیدآور چند اثر مورد استناد قرار گرفته باشد، منابع به ترتیب سال و از قدیم به جدید قرار گیرند.
 • در مواردی که چند اثر از یک پدیدآور، مورد استناد قرار گرفته است به جای هر بار تکرار نام خانوادگی و نام پدیدآورنده، یک بار در عبارت استناد، اولین اثر شرح پدیدآور را ذکر و سپس به جای تکرار نام خانوادگی و نام وی، در عبارت استناد بعدی، خط ممتد گذارده شود.

نکات مهم: 

1. در صورت عدم رعایت شیوه‌نامۀ استنادی مذکور،  و همچنین  عدم رعایت فرمت نشریه، مقاله برای اصلاح مجدد به نویسندگان عودت داده خواهد شد. بدیهی است که این امر موجب طولانی شدن فرایند چاپ مقاله خواهد شد. 

2. دانشجو نمی‌تواند نویسنده مسئول مقاله باشد. هرچند مقاله مستخرج از پایان‌نامه خود دانشجو است. استاد راهنما باید مسئولیت صحت و سقم و رعایت قوانین حق‌مؤلف داده‌های پایان‌نامه و مقاله دانشجو را گردن بگیرد (مسائل حاشیه‌ای رعایت حق‌مؤلف، سرقت ادبی و علمی مقاله با استاد راهنماست). از طرف دیگر، استاد راهنما نمی‌تواند نویسنده اول مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجو باشد (چون اندیشه فکری دانشجو است). به عبارت دیگر، استاد راهنما نمی‌تواند هم نویسنده اول و هم نویسنده مسئول در مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجو باشد. بنابراین، نام دانشجو اول و استاد محترم راهنما نویسنده دوم و مسئول صحت و سقم داده‌های پژوهشی است. متأسفانه نویسندگان رابط و مسئول در مرحله ارسال مقاله فقط اطلاعات خود را وارد می‌کنند و اسم استاد راهنما را یا درج نمی‌کنند یا دانشجو خود را نویسنده مسئول می‌گذارد. هر فردی/دانشجویی که مقاله‌ای ارسال نماید فرض می شود که خودش نویسنده مسئول هم هست. بر این اساس، اگر فقط مشخصات خودش به تنهایی را وارد کند فرض می‌شود که کار انفرادی است؛ و درخواست تغییر در نظم و ترتیب نویسندگان پذیرفته نیست. در صورت صلاحدید، مقاله را سلب اعتبار می‌کنیم.

3. از ارسال مقالاتی که داده‌های پژوهشی آنها بیش از سه سال گذشته است پرهیز شود؛ زیرا مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.