درباره نشریه

دربارۀ نشریه

نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی فصلنامه‌ای علمی-پژوهشی است که بهترین و برجسته‌ترین مقالات را در حوزۀ کتابداری و دانش اطلاعات به چاپ می‌رساند. این نشریه با پشتیبانی علمی اساتید بزرگوار این حوزه تا امروز سعی داشته است نقشی هرچند کوچک اما تاثیرگذار در محافل عملی بازی کند.

نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌‌رسانی همواره پیرو قوانین اخلاق در نشر بین‌المللی بوده است و از تمامی عزیزانی که در مسیر تولید دانش همگامی ‌می‌کنند خواهشمند است در همین راستا قدم بردارند. به همین جهت این نشریه سیاست داوری دوسوکور را برای خود برگزیده است تا بتواند به صورت صرفا علمی به ارزیابی مقالات بپردازد. 

این مقاله پذیرای بهترین مقالات که حاوی تحقیقات شخصی نویسندگان است خواهد بود و از ایده‌های نوآورانۀ پژوهشگران جوان استقبال می‌کند.   

تاریخچه نشریه

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی نشریه علمی پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است. هدف نشریه این است که بهترین و برجسته‌ترین مقالات را در علم اطلاعات و دانش شناسی به چاپ برساند. این نشریه با پشتیبانی علمی اساتید بزرگوار این حوزه تا امروز سعی داشته است نقشی هرچند کوچک؛ اما تأثیرگذار در محافل عملی بازی کند. این نشریه برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ به همت دکتر ایرج افشار چاپ شد. بر این اساس قدیمی‌ترین نشریه در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری و اطلاع‌رسانی) در ایران است. سردبیران نشریه از سال ۱۳۷۲، مرحوم دکتر عباس حُرّی (۱۰ سال)، دکتر قاسم صافی (۶ سال)، دکتر غلامرضا فدائی عراقی (۱۰ سال) و دکتر فاطمه فهیم‌نیا (۵ سال) بوده‌اند. نشریه در سال ۱۳۸۷ بعد از چندین سال عدم انتشار به همت رئیس وقت کتابخانه مرکزی به درجه علمی پژوهشی ارتقاء یافت. سردبیر نشریه در حال حاضر دکتر علیرضا نوروزی از گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران است. اعضای هیئت تحریریه نشریه جناب آقایان دکتر جعفر مهراد، دکتر سعید رضایی‌شریف‌آبادی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر مرتضی کوکبی، دکتر نادر نقشینه، دکتر حمزه‌علی نورمحمدی، دکتر محسن نوکاریزی، دکتر علی‌اصغر پورعزت؛ و سرکار خانم‌ها دکتر فاطمه فهیم‌نیا، دکتر نصرت ریاحی‌نیا، و دکتر عاصفه عاصمی هستند.