درباره نشریه

نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی فصلنامه‌ای علمی-پژوهشی است که بهترین و برجسته‌ترین مقالات را در حوزۀ کتابداری و دانش اطلاعات به چاپ می‌رساند. این نشریه با پشتیبانی علمی اساتید بزرگوار این حوزه تا امروز سعی داشته است نقشی هرچند کوچک اما تاثیرگذار در محافل عملی بازی کند.

نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌‌رسانی همواره پیرو قوانین اخلاق در نشر بین‌المللی بوده است و از تمامی عزیزانی که در مسیر تولید دانش همگامی ‌می‌کنند خواهشمند است در همین راستا قدم بردارند. به همین جهت این نشریه سیاست داوری دوسوکور را برای خود برگزیده است تا بتواند به صورت صرفا علمی به ارزیابی مقالات بپردازد. 

این مقاله پذیرای بهترین مقالات که حاوی تحقیقات شخصی نویسندگان است خواهد بود و از ایده‌های نوآورانۀ پژوهشگران جوان استقبال می‌کند.