تماس با ما

تهران ، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دفتر نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 

صندوق پستی: 6575-14155، کدپستی:14176، تلفن: 61112930،

 

ایمیل: Jlib@ut.ac.ir


CAPTCHA Image