بررسی برخی از نشانه های نسخه اصل

نویسنده

چکیده

شناخت نسخه های خطی اصل یکی از عوامل اصلی در جریان گردآوری وتصحیح متون است .از اینرو محققان تلاش گسترده ای در به دست آوردن نسخه های خطی اصل دارند تا بتوانند جریان علمی عصر مولف را بهتر شناخته وشیوه ی تفکر مولف را ازاصل دستنوشته اودریابند.بدین جهت فهرست نویسان با توجه به علایم ونشانه های متعدد ،سعی درشناسایی نسخه های اصل داشته ودارند.
درتحقیق حاضر سعی برآن شده تابخشی ازاین نشانه ها که ازفهرست های نسخ خطی وبررسی مستقیم نسخ بویژه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی ،به دست امده بررسی وارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the process of correction of the manuscripts, the main factor is knowing the original copy. Therefore the researchers tries to find the
original manuscripts which introduce the time and the place in which the writer lives, and the way of his thinking. So there are many signs for
scholars to recognize the original copy.
The research tried to show the situation which they have been applied
in Manuscripts Department of Central Library in Tehran University to find the original manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluative factors
  • Manuscripts
  • original manuscripts