فهرست نسخه های خطی کتابخانه هنرها وعلوم اجتماعی دانشگاه بریستول

نویسنده

چکیده

بریستول شهری قدیمی در جنوب غربی انگلستان با دانشگاهی بزرگ است .کتابخانه تخصصی هنرها وعلوم اجتماعی این دانشگاه علاوه برمجموعه اسنادونسخه های خطی اروپایی دارای مجموعه بزرگی ازنسخه های خطی بودایی که از تبت ،سیلان وهند به انجا منتقل شده اند .درمیان این مجموعه ها ،تعدادی نسخه خطی وسند فارسی وعربی به شرح ذیل وجود دارد .برخی ازنسخه ها واسناد از جهاتی قابل توجه اند ازجمله فرمانی از مظفرالدین شاه نسخه مصور شرفنامه نظامی گنجوی از قرن 11 وغزلیات حاذق گیلانی که تاکنون نسخه ای از آن درایران معرفی نشده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Bristol, a beautiful city located in southwest England, has a big and famous University.
In its Social Sciences and Art Library, there is a section called, "Special Collection" which contains many books and of course manuscripts
specially Budist from Tebet, Sylon and India. Amongst them, there are few oriental manuscripts and documents in Arabic and Persian. The present
paper is the catalog of the Arabic and Persian manuscripts and documents that are preserved there. Some of them are very considerable such as a
decree (Farman) from Muzafar al-Din Shah Qajar, an illustrated manuscript of Sharaf Nameh by Nezami of Ganjeh dated 11 th AH century and parts of poems (Ghazaliat) of Hazegh of Gi/an which has no
copy in iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bristol University Library
  • Catalogs
  • documents
  • Manuscripts