فهرست نسخه های خطی کتابخانه ی دانشگاه داکا مجموعه ی حکیم حبیب الرحمان

نویسنده

چکیده

یکی از مجموعه کتابخانه های اهدایی به دانشگاه داکا ،کتابخانه ی مرحوم حکیم حبیب الرحمان است .حکیم که درطب وتاریخ مسلمانان وامور مذهبی وسیاسی ،کتاب هایی نوشت هبه سبب علاقه وافر،مجموعه ای ازنسخه های خطی وکتاب های چاپ سنگی درهند ،بویژه کتاب های فارسی فراهم آورده وبازماندگان وی،آن را به کتابخانه ی دانشگاه داکا اهدا کرده اند .ازبین کتاب های خطی که درآن کتابخانه نگهداری می شود تعدادی نیزازاهمیت قابل برخورداراست ؛ازجمله کتاب داستان ‹‹داستان عبرت بار››که سرگذشت مولانا عبیدالله عبیدی از شاعران ونویسندگان قرن 19 میلادی است .دراین نوشتار،فهرست کتاب های خطی آن کتابخانه عرضه می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the dedicated collections in the library of Daka University is the
library of the late prof. Habib - al Rahman, who has published many books on the issues of medical science history, social and religious affairs of the Moslims. The Late Prof. dedicated many manuscripts and lithographical books in Persian Language.
Some of the manuscripts kept in Daka University have special value,
for instance the story of "Ebrat bar" which deals with biography of Molana - Obidollah - e Obaidy ,. the author and Poet of the 19 th century
In this paper the names of Daka University manuscripts collection of
the late prof Habib - al Rahman will be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bestowed collections
  • collections
  • Daka
  • Daka University
  • late prof Habib - al Rahman
  • Manuscripts