کلام وتصوف اسلامی ازصدراسلام تاحدود 430 هجری مؤلفان متصوّفه

نویسنده

چکیده

متن حاضر ترجمه ی مبحث مؤلفان متصوفه ازبخش تصوف‹فصل6› ازمجلد اول کتاب تاریخ نگارش های عربی از کامل ترین مراجع کتابشناسی عربی ،اثر فؤاد سزگین به زبان آلمانی است. منابع مورد نظر ومؤلفان متصوفه تا سال 430 ه.بررسی شده است .دراین مبحث 62 تن از متصوفه ی بزرگ معرفی شده اند.خوانندگان ارجمند مباحث مربوط به کلام ومعتزله را در شماره های 29و30 این نشریه ملاحظه فرمایند.تدوین مطالب به صورت موضوعی همراه با ترتیب سالشماری است.درهر مبحث بعد ازمقدمه،شرح حال مؤلفان با تاکید برزندگی علمی وآراء واندیشه هایشان امده است.سپس در قسمتی جداگانه ،مراجع قدیمی وتالیفات محققان درباره نویسنده ،نسخه های موجود آن،تلخیص یا ترجمه های هراثروآثار چاپ شده با توضیح وبررسی معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The articles comprises the Persian trraslation of the Chapters 6 of Sizgin's book, Geschichte des arbischen Schripttums which is one of the most comprehensive sources of refemce on Arabic works. In these two
chapters the author traces the development of Islamic mysticism and dilecticism and while doing so reviews the contributions of earlier scholars
and orientalists. In this section introduces 62 eminent Sufis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliographic reference in Arabic
  • Sufism Writers