راه های گرایش وافزایش میزان مطالعه در کتابخانه های عمومی

نویسنده

چکیده

نگارنده دراین مقاله با اشاره به جایگاه ویژه ی مطالعه ی آثار مکتوب،به عوامل تاثیر گذار درگسترش امر مطالعه وانگیزه های کتابخوانی می پردازد و بیان می کند که چگونه این عوامل،انسان رادردستیابی به توسعه ی فکرفرهنگی وورود به دنیای ناشناخته ها کمک می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of author, in this article is to show the invaluable
position of written words, and emphasis on different factors which affect the development and stimulation of reading. The research also try to show how these factors, help the human - being to develop culture and encounter to the Universe of knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • puplic libraries:( duties technical management aims
  • reding encouragement
  • services).