رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه

نویسنده

چکیده

بدون شک نیروی انسانی ماهر وکارامد یکی ازمهمترین ابزارها برای رسیدن به اهداف کتابخانه ها می باشدو میزان رضایت شغلی آنها تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت خدمات ارائه شده ی کتابخانه دارد .دراین مقاله رضایت شغلی هم به عنوان یک متغیر وابسته که متاثر از عوامل مختلفی چون محتوای شغل، سیستم پاداش، سرپرستی ،همکاران مناسب ،رشد کیفی کتابداران ‹آموزش› وشرایط فیزیکی محیط کتابخانه وهم به عنوان یک متغیر مستقل که برعوامل مختلفی چون عملکرد کتابداران ،غیبت ،جابجایی ونیز سلامت جسمانی وروانی تاثیر دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته است.به کارگیری کتابداران در پست های مختلف با توجه به تخصص وخصوصیات اخلاقی ورفتاری انها ،ارتقای شغلی وپرداخت های مالی طبق ضوابط مشخص ،سهیم نمودن کارکنان در تصمیم گیری های کتابخانه ،برگذاری دوره های کوتاه مدت برای کتابداران وشرکت دادن آنها درهمایش های مختلف برای آشناشدن با آخرین تحولات وپیشرفت های حاصل شده درحرفه ،انتصاب سرپرستان متخصص وکارامد برای قسمت های مختلف ،ایجاد محیط کاری صمیمی ومناسب،از مهمترین وظایف مدیران کتابخانه ها جهت تامین رضایت شغلی کتابداران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Specialized Personnel in each Library will able to manage their services offered by the users. The Job-satisfaction is an important factor
that affects to the rendered services. In this study Librarian's Job satisfaction is considered as a dependent variable which is related to some factors such as: Job modification, reward systems, administration, management, collegues, continuing education and physical environment
it is also considered that an independent variable effect different

factors such as: librarian's activities, their absence of work, changing their place of work and their physical and mental health, due to the
above variables, administrators and managers can provide a convenient job, envirenment for librarians, to use the best and most of their
knowledge and skills in rendering better and qualified services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • benfits
  • Job satisfaction
  • Library services
  • manpowers