تاریخچه چاپ سنگی در ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، نگاهی به ورود چاپ سنگی به ایران و چگونگی تاسیس آن در ایران دارد وبه ذکر نام چاپخانه های دولتی وخصوصی که به امر چاپ کتاب ونشریه درآن زمان می پرداختند ونیز نام برخی از نشریات وکتاب هایی که در این چاپخانه ها به چاپ رسیده استمی پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article is a look on the breif history of Lithography and establishment of Printing Houses in Iran. The essay also contains a list
of the names of printing Houses (government and private) and the printer's names as well as the name of book's newspapers and
periodicals printed during those days in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • block printing
  • Government printing press
  • Lithography printing press
  • Newspaper's IIIustratations
  • Private printing press
  • Text Books