شبکه وکاربرد آن در حوزه ی کتابداری واطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ضمن ارائه تاریخچه ی مختصری درباره ی شبکه ها به کاربرد ومزایای استفاده از آن ها از جمله: ارائه خدمات اطلاعاتی قطع نظرازجایگاه اطلاعات ،کاهش هزینه ها وافزایش خدمات می پردازدو به ایجاد همکاری وهماهنگی بین مراکز تحت پوشش وگسترش امکانات تحقیق وپژوهش اشاره می کند وپیشنهادهایی برای استفاده ی بهینه ازاین ابزارجدید تکنولوژی درکتابخانه ها بویژه کتابخانه های دانشگاهی ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article contains a brief history and different definitions of
Network, its usage in libraries such as: dissemination of information disregarding their location, reducing the costs and increasing the
informantion services, creating cooperation and coordination in the technical or public services amoung the units and many other
competences have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissemination of Information
  • Information Services
  • Library cooperations
  • Library Networks
  • Networks
  • Resoure Sharing