آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: طرح تامین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در سال 1378 و در پی بحران کاهش سهمیه ارزی خرید منابع، آغاز به کار کرد. بررسی چگونگی شکل‌گیری، اجرا و توقف طرح تامین مدرک و همچنین سنجش میزان رضایت کتابداران از مهم‌ترین هدف‌های این پژوهش است.
روش: در این پژوهش از دو روش سندی و پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات، علاوه بر مطالعه مستندات طرح تامین مدرک و مصاحبه با دست‌اندرکاران، از ابزار پرسشنامه نیز استفاده گردیده است.
یافته‌ها: روشن ساختن نقاط قوت، ضعف و تاثیرات این طرح بر کتابخانه‌های مورد مطالعه از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Document Delivery Service in the Ministry of Science, Research and Technology: An Overview on its pitfalls and prospects

نویسندگان [English]

  • Abas Horri
  • Amin Zare
چکیده [English]

Purpose: Document delivery scheme for the libraries of the Ministry of Science, Research and Technology was launched in 1999 due to currency budget crisis. The main purpose of this paper is to investigate how the above document delivery service was launched, preformed and finally stopped.
Method: The current study applied questionnaire and interview surveys for studying different aspects of the document delivery service.
Finding: Exploring the weakness and strength of this project and its impact on affiliated libraries are some of main findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Acquisition.
  • Document Delivery Scheme
  • Library
  • Ministry of Science Research and Technology
  • University of Tehran