راهنمای آشنایی با ذخایر و دست‌نوشته‌های فارسی

نویسنده

چکیده

هدف: احیای متون فارسی و دست‌نوشته‌های موجود در گنجینة نسخه‌های خطی کتابخانه‌ها، بحث تازه‌ای نیست و برخی از دانشمندان برجسته، در این زمینه خدمات شایانی ارائه داده‌اند، لکن فهرست‌های رایج، وافی به مقصود طالبان آثار نیست و این کار را باید جهتی نو بخشید و از شیوه‌های جدید و صحیح پیروی کرد.
روش: در راستای روش‌های احیا و حفظ متون فارسی در تمام مراحل آن از جمله کتابت، مقابله، تصحیح، ترجمه، تدریس، تهیه میکروفیلم و لوح فشرده و سایر شیوه‌های جدید و همچنین نسخه‌شناسی و فهرست‌نویسی آن، استفاده از روش صحیح و علمی لازم است تا نتایج کار، مورد بهره‌برداری بهتر و بیشتر محققان قرار گیرد. روش مورد نظر در این مقوله، روش تطبیقی و استنادی است.
یافته ها: متن حاضر متن بیان موارد آشنایی با فنون خطی، ارزش و ویژگی کتاب آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب فارسی و عربی اثر غلامرضا فدایی1 6 را بررسی می‌کند که به موازات آثار دیگری از این دست نظیر نسخه خطی و فهرست‌نگاری در ایران؛ مجموعه مقالات و جستارها به پاس زحمات سی سالة فرانسیس ریشار نسخه‌شناس برجسته فرانسوی به کوشش احمد رضا رحیمی ریسه2 و نقد و تصحیح متون نگارش نجیب مایل هروی3، نشر یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Manuscripts and Rare Books

نویسنده [English]

  • Dr.Ghasem Safi
چکیده [English]

Purpose: Revitalization of the Persian texts and the existing hand writings in manuscript copies treasure in libraries is not a new discussion. Some of the scholars have done remarkable services on this issue; however novel approaches and methods are required to follow up this job.
Methodology: Aside of revival methods & protection of Persian texts in the whole ways such as writing, comparison, correction, translation, teaching, making CD and other new methods, we should use revised and scientific methods. By this, researchers can get better benefits of the results. In this study citation analysis and comparative method were used.
Findings: This article reviews the" values of Arabic & Persian manuscripts and rare book" by Gholamreza Fadaee. Other traces were published, such as: " manuscript copies in Iran, articles collection by francis Rishar during 30 years" by effort of Ahmadreza Rahimi Reese, and "Literature correction and review" by Najib Mayel Heravi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copy Recognizing
  • Cultural heritage
  • To Index Manuscript Copies