بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی سوال‌های آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386 هدف اصلی این بررسی است. مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آزمون‌ها، میزان مطابقت سؤال‌های طرح شده با محتوی درسی این حوزه در طول کارشناسی و معرفی منابع هسته برای داوطلبان، از هدف‌های دیگری است که این پژوهش به دنبال دارد.
روش: تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی، سؤالات آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی را بین سال‌های 81-86 مورد بررسی قرار داده‌است.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دروس تدریس شده در طول چهار ساله کارشناسی، در آزمون‌های کارشناسی ارشد هیچ نقشی ندارند. در آزمون دانشگاه‌های دولتی 54 درصد از سوال‌ها، به چهار درس: «مرجع شناسی»، «کتابخانه و کتابداری»، «فهرست‌نویسی» و «مجموعه‌سازی» اختصاص داشته و در آزمون دانشگاه آزاد 65 درصد از سوال‌ها به چهار درس «مجموعه‌سازی»، «مواد وخدمات کودکان و نوجوانان»، «کتابخانه و کتابداری» و «رده‌بندی» مربوط بوده است. در پایان، با توجه به فراوانی سوالات طرح شده از هر منبع درسی در طول سال‌های مورد بررسی، منابع هسته هر دو آزمون به تفکیک معرفی شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of LIS Master Degree Exams between State and Islamic Azad Universities (1381-1386)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi
  • Amir Motaghy Dadgar
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to analyze the questions which were devised for the national exams in the field of library and information science both by the State University and Islamic Azad University during the years 1381-1386. The study aim at identifying the strength and weakness of the devised tests as well as the relationship between the presented questions and the course contents of bachelor degree.
Findings: Results show that remarkable course contents at bachelor degree were not included in master exams. In the State universities' exam about 54% of questions have been selected from reference services, library and librarianship, cataloging and collection management course syllabuses. However, in the Islamic Azad Universities' exams about 65% of the devised questions were derived from collection management, children’s materials, library and librarianship, and classification courses. Finally, based upon the frequency of topics in the presented questions, the core material which have been used for LIS exams were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • Library and Information science.
  • MA examination
  • State University