نگاهی به حیات علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه به مناسبت دهمین سال درگذشت استاد

نویسنده

چکیده

استاد محمدتقی دانش‌پژوه در 1290ش متولد شد. پس از طیّ تحصیلات مقدماتی در زادگاهش آمل، دروس طلبگی را در قم گذراند. وی دورة دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران را در 1320 به پایان رساند. خدمات دولتی‌اش در 1319 با استخدام در کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز شد. در 1331 به سمت معاونت این کتابخانه تعیین شد و 29 سال در این مقام باقی ماند. در 1348 به گروه تاریخ دانشکدة الهیات این دانشگاه پیوست. به همت او کتابخانه دانشکده حقوق به یک کتابخانه نمونة علوم انسانی و بزرگترین کتابخانه ایران بدل شد. دانش‌پژوه در فعالیتهای فرهنگی بسیاری سهیم بود و در محامع علمی متعددی مشارکت داشت. وی در 27 آذر 1375 درگذشت. از او آثار متعددی به صورت تألیف، تصحیح، و تهیه فهرست برجای مانده است. عمده‌ترین کار او فهرست مفصل نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life and Works of Professor M.T. Danesh-Pajouh

نویسنده [English]

  • Mahmuod Haghighi
چکیده [English]

Prof. Mohammad-Taqi Danesh-Pajouh was born in 1290/1911. After his primary education in his birth-place, Amol, he continued his education and studied clerical topics in Qom. Then he entered the Faculty of Law at Tehran University and took his bachelor's degree in 1320/1941. He began his career as a librarian in the library of above mentioned faculty, and a few years later, he was appointed as deputy to that library, a post which has prolonged for 29 years. During this period he could transform his library into a model library and the richest one in the country. He joined the Dep. Of History of the Faculty of Theology at Tehran University in 1348/1969. He died in 1375/1996. He has left huge number of works behind himself in various fields. He is the author of numerous articles on Persian and Islamic studies. Several scholarly text of previous writers have been edited and published by him. He has a high rank in cataloging of Persian and Arabic manuscripts, being kept in Iranian and foreign libraries. His most monumental work is the voluminous catalog of manuscripts in the Centeral Library of Tehran University. his various catalogs are the substantial tools for researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalogue
  • Danesh-Pajouh
  • Manuscripts