ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی»

نویسنده

چکیده

شبکه ارتباطات علمی، هم در جامعه‌شناسی مطرح می‌شود و هم اینکه می‌توان با استفاده از کتاب‌سنجی ارزیابانه‌ای که «استیونز» داعیة آن را داشت، به ترسیم آن مبادرت ورزید. در رویکرد شبکة استنادی، با استفاده از رفتار استنادی دانشمندان و پژوهشگران، رفتار ارتباطی آنها پیش‌بینی می‌شود. در این مقاله ابتدا به مفاهیمی چون جامعه‌شناسی دانش، جامعه علمی، ارتباطات علمی و انواع آن پرداخته می‌شود. انواع کتاب‌سنجی (توصیفی و ارزیابانه) بررسی می‌گردد و سپس شبکة استنادی که یکی از کاربردهای رویکرد ارزیابانه به کتاب‌سنجی است مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاهیم آن تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Scientific Communications Network among Scholars Using "Citation Network" Approach

نویسنده [English]

  • Mahmood Khosrowjerdi
چکیده [English]

Scientific communications network is presented in, sociology of science. And we can use Steven's evaluative bibliometrics to map it. In citation Network approach, scientist's communication behavior is predicted through their citation behavior. In this paper, first, concepts such as Sociology of science, scientific community, scientific communications and its kinds are described. Two kinds of bibliometrics (descriptive and evaluative) analyzed, then, Citation network that is one of the evaluative approach usages to bibliometrics, is surveyed and its concepts are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometrics
  • Citation network
  • Scientific communication network
  • Sociology of science. Scientific community