نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفادة مشترک

نویسنده

چکیده

با توجه به اینکه تعداد دانشجویان روز به روز در حال افزایش است، ارتباط شبکه‌ای در کتابخانه-های با هدف استفادة مشترک می‌تواند در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان نقش بسیار ارزنده‌ای را ایفا کند. در واقع، ایجاد این امکان در کتابخانه‌ها منافعی را نه تنها برای مراجعان بلکه برای کارکنان این نوع کتابخانه‌ها به همراه خواهد داشت. بنابراین، ارتباط شبکه‌ای کتابخانه‌ها در قالب طرح کنسرسیوم سبب کاهش هزینه‌ها، امکان خرید نرم‌افزار مدیریت کتابخانه به شکل مشترک، ایجاد فهرست‌های مشترک، بالارفتن میزان کارآیی کارکنان کتابخانه و از همه مهمت‌تر آموزش مادام‌العمر برای کلیه مراجعان می‌شود. لذا در مقاله حاضر سعی شده است که علاوه بر اشاره به منافع همکاری از طریق شبکه بین کتابخانه‌ها به نمونه‌های بسیار موفقی از پروژه‌هایی نظیر اونتاریو و کنیتیکا که در واقع نقطة اتصال کتابخانه عمومی و دانشگاهی به یکدیگرند. اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Network in Academic and Public Libraries with Common Use

نویسنده [English]

  • Dr.Neshaneh Pakdaman
چکیده [English]

As the numbers of university students are increasing, common use of academic & public libraries can have very useful function in responding the students' information needs. Therefore the connection of such libraries can decrease the costs and increase the productivity of library resources, software's, equipments, and staff. In the present paper, referring to some successful relevant programmers', it is tried to give some guidelines to follow such programmers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic library
  • Common use
  • network
  • Public library