ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها با تأکید بر کاربردپذیری آنها

نویسنده

چکیده

کاربردپذیری اطلاعات منتشرشده بر روی وب، مبحث جدیدی است که به تازگی مورد توجه متخصصان فن قرار گرفته، و با توجه به رشد روزافزون تعداد وب‌سایت‌ها و ضرورت نظارت بر کیفیت اطلاعات عرضه شده، از اهمیتی فزاینده برخوردار شده است. دشواری‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی سنجش کاربردپذیری، متخصصان را بر آن داشت، تا با ساخت و بهره‌گیری از ابزارهای خودکار ارزیابی به سنجش کیفیت وب‌سایت‌ها بپردازند. مقاله حاضر، به بررسی ابزارهای خودکاری که کیفیت وب‌سایت را از نقطه نظر کاربردپذیری و دسترس‌پذیری اطلاعات، مورد سنجش قرار می-دهند، می‌پردازد و ویژگی‌ها و آزمون‌های منحصر به فرد هر یک از این ابزارها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic web site quality evaluation tools: Emphasis upon Usability

نویسنده [English]

  • Nafiseh Changiz
چکیده [English]

Web information usability is a new issue, which has attracted many specialists in these days. It has been of great importance regarding the increasing growth of web sites requiring quality monitoring. Web quality measurement has intrinsic difficulties and complexities, pushing specialists to devise automatic ways to measure its different aspects, among them usability and accessibility. This study introduces automatic tools specialized in measuring web quality in view of usability and accessibility and examines their characteristics, as well as the tests they performed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic evaluation tools
  • Usability
  • Web site quality