نمایه‌سازی ویدئو

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه‌های نمایه‌سازی ویدئو جهت ذخیره و بازیابی آن در مخازن اطلاعاتی است. روش پژوهش سندی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شیوه‌های نمایه‌سازی ویدئو هنوز از استاندارد مشخصی پیروی نمی‌کنند؛ اما سه روش عمده در نمایه‌سازی ویدئو عبارتند از: نمایه-سازی مبتنی بر ویژگی، نمایه‌سازی مبتنی بر گزارمان و نمایه‌سازی براساس حوزه تخصصی هر یک از این شیوه‌ها معایب و مزایای خاص خود را دارد که بسته به ماهیت و کاربرد ویدئو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Video Indexing

نویسنده [English]

  • Zahra Sadi
چکیده [English]

The purpose of this research is study of methods and techniques of video indexing and to store indexes in the information storage and retrieval systems. Method of this article is documentary study. The Findings display that current video indexing solutions are still immature and lack of any standard. But, three main methods of video indexing aver: annotations-based indexing, "feature-based indexing", and "domain-specific indexing". Every one of these methods has their advantages and limitations that depend on used nature and applications of video

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appositions-based indexing
  • Domain-specific indexing
  • Feature-based indexing
  • Video indexing