امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران

نویسنده

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، به امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع‌ الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی (با کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران ) پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مراکز مورد بررسی از فن‌آوری اطلاعات برای گردآوری، پردازش، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات شفاهی و تصویری و نوشتاری در حد متوسط استفاده می‌کنند. همچنین مشخص شد که مراکز اطلاع‌رسانی موردنظر از اینترنت و امکانات آن در حد بسیار کم معادل 44 درصد برای ارائه خدمات مرجع استفاده می‌کنند و تنها 24 درصد مراکز از اینترنت در حد زیاد استفاده می‌کنند. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن است که بیش از 65 مرکز معادل 88 درصد مراکز از تلفیق خدمات مرجع سنتی و الکترونیکی برای ارائه خدمات مرجع استفاده می‌کنند. همچنین مراکز فوق از پست الکترونیک برای فراهم‌آوری منابع، مبادلات مالی، دریافت نیازها و درخواست‌ها ازکاربر، خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، تحویل مدرک و آگاهی رسانی جاری استفاده چندانی نمی‌کنند و استفاده از ویدئو کنفرانس واتاق گفتگوی دیجیتال نیز به عنوان ابزارهای ارتباطی مرجع در مراکز موردنظر کاربردی ندارد و از نظر نیروی انسانی ماهر در ارائه خدمات مرجع نیز در حد متوسطی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of E-Reference Services in Tehran Information Centers

نویسنده [English]

  • Ashraf Naghi Mehr Tabai
چکیده [English]

The principal goal of this research is the feasibility study of presentation electronic reference services in such centers. In this research, we apply measuring methods in different stages. Through this way, we attempt to focus on Special governmental information centers in Tehran which use internet for acquisition and dissemination of information and also for reference services, methods of collecting information has betty based on questionnaire. The achieved results show that use information technology (IT) for acquisition, processing, storage and retrieval, and dissemination of different shape of information (oral, illustrative and textual) is a medium level. Also it is shown that 44% of these centers use internet Just for reference services and only 24% of them use internet for different purposes. Results obtained by other researchers imply that more than 65 centers, which contain about 88% of them, for presenting reference services, exert both traditional and electronics reference services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Chat
  • e-mail
  • E-Reference services
  • Video conference