آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی

نویسنده

چکیده

هدف: بررسی توانمندی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی است که چنانچه با نگاهی نو به آن نگریسته شود می‌تواند قابلیت‌های خود را نشان دهد.
روش: روش به کار گرفته در این مقاله تاریخی و در عین حال مقایسه‌ای است. در روش تاریخی به سابقه رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی توجه شده و در روش مقایسه‌ای آن را با رشته‌های دیگر مقایسه شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که کتابداری و اطلاع‌رسانی با مفهوم نو می‌تواند به تشکیل دانشکده‌ای با حداقل 7 رشته بیانجامد. این رشته‌ها شامل گروه مرجع، گروه فن‌آوری اطلاعات، مدیریت و بهره-وری اطلاعات. یادمانه‌ها (آرشیو) و نسخ خطی و ... می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future of Librarianship and Information Science

نویسنده [English]

  • Dr.Gholamreza Fadaie
چکیده [English]

Objective: A review of capability of Librarianship and information science that could manifest should it be seen from a new Perspective
Method: A historical and at the same time comparative method was used. In the historical method the field of librarianship and information science are chronicled. In the comparative method, it has been compared to other fields
Findings: Librarianship and information science, given a new conceptual makeover, could lead to the formation of at least seven fields. These fields include reference, information technology, information management and productivity, archives, and manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty of library and information science
  • information retrieval and dissemination
  • LIS Department