معرفی دست‌نویسی از کلیات آثار پیرجمال اردستانی محفوظ در تالار نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به همراة معرفی مختصر آثار و شرح احوال وی

نویسنده

چکیده

هدف: این مقاله به دست‌نوشته‌های عارفان شیعی می پردازد.
روش: توصیفی – تحلیلی و مقایسه‌ای است که نسخه مورد نظر با نسخه نفیس و معتبر مرجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مطابقت داده شده است.
یافته‌ها: پیرجمال اردستانی بزرگترین عارف شیعه در قرن نهم هجری است یکی از دستنویس‌های به جا مانده از آثار وی نسخه کوچکی است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است این نسخه بسیار ارزنده و معتبر که بازمانده قرن نهم است از گزند حوادث در امان نمانده و دارای افتادگی‌ها و آسیب‎‌دیدگی‌های فراوانی است و چون تا کنون هیچ معرفی کامل و بررسی دقیقی در مورد آن انجام نشده اهمیت و درجه اعتبار آن همچنان مسکوت مانده است. علاوه بر این نسخه مذکور حاوی اطلاعات با ارزشی در زمینه نوع تذهیب، تزیین و تهیه نسخ خطی در دوره تاریخی تیموری و در محدوده جغرافیایی عَراق عجم است که پژوهشگران می‌توانند اطلاعات ارزشمندی از آن به دست آورند. بنا به دلایل یاد شده در این مقاله پس از مقابله دقیق این نسخه با نسخه نفیس و معتبری که در موزه کتابخانه مجلس شورای اسلامی محفوظ است، میزان اهمیت، اصالت، اعتبار ؛ و مضمون و مقدار مطالب افتاده به دست آمده و نشان داده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to a manuscript of the general works of Pir-Jamal Ardestani as preserved in the manuscript chamber of Central Library of the University of Tehran along with a brief summary of his works and biography

نویسنده [English]

  • Omid Soroory
چکیده [English]

Purpose: Pir jamal Ardestani was the greatest Shiite mystic of the ninth century A.H. One of the fourteen Sohrevardi branches of enlighten is known by his name. He was one of the most prolific mystics in Persian language and literature and has left behind many compositions, yet regrettably very few manuscripts covering his works have survived.
Method: A comparative, proof-reading method was employed
Findings: Many of Pir jamal Ardestani's works have been subjected to alterations and bias due to his unique and particular ideas. One of the surviving manuscripts is a tiny book preserved in the central Library at University of Tehran. This copy which has endured the ravages of time is much damaged. In the absence of any exhaustive studies to date, its importance and credibility is still mute. The copy also contains invaluable information about the kind of illumination, decoration and preparation of manuscripts from the Tamerlane period within Arak region. Exact comparison of this copy with a valuable and authoritative copy held at the Library museum of Islamic Consultative Assembly. The extent of importance, authenticity, authority, scope and amount of missing text has been demonstrated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biography
  • copy description
  • introduction to works
  • Pir Jamal Ardestani
  • Pir-Jamaliyeh path to enlightment