شناسایی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: یک مطالعه گراندد تئوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری در گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز؛

3 استاد گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی تحت وب توسط کاربران دانشگاهی است.
روش: داده‌ها از 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مسئولین دانشگاه گردآوری و با روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با استفاده از رویکرد موسوم به گراندد تئوری تحلیل شده است.
یافته‌ها: مفهوم مرکزی با عنوان «قصد رفتاری (تصمیم به استفاده)» شکل گرفت. قصد رفتاری یا تصمیم به استفاده، تصمیم شخص برای استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس در محیط دانشگاه برای انجام فعالیت‌های علمی است. مقوله های دیگر در این پژوهش شامل: ویژگی مهارتی/دانش، ویژگی فردی/حرفه‌ای، نگرش، سودمندی، سهولت استفاده، انجام وظیفه، افزایش دانش، دانشگاه و کتابخانه ازعوامل مؤثر بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی هستند که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم به استفاده تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting Academic Users’ Acceptance of Web-Based Databases: A Grounded-Theory Approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh makkizadeh 1
  • A Farajpahlou 2
  • F Osareh 3
  • M Sheniyailagh 4
چکیده [English]

Objective: The present research attempts to identify key factors in acceptance of web-based databases by the academic users.
Method: Data was collected via 15 semi-structured interviews conducted with faculty members, graduate students and university officials. Once openly, axially and selectively coded, these data were analyzed using Grounded Theory Approach.
Findings: A central concept “Intent to use” was formed. This pertains to a person’s decision to use the databases available on campus for scholarly activities. Other categories included Skill/knowledge characteristics, Individual/professional characteristics, attitude, effectiveness, ease of access, carrying of duties and knowledge increase. University and libraries are among factors influencing acceptance of databases that affect intent to use both directly and indirectly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Users
  • acceptance
  • Databases
  • Grounded theory