کتابخانه هولوگرافیک؛ توسعه عدالت اطلاعاتی در استعاره کتابخانه آیینه‌گون در برابر دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی/دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران

چکیده

هدف: لازمه توسعه عدالت اطلاعاتی در سطح ملی، ایجاد زمینه دسترسی برابر به منابع علمی است. یکی از بزرگترین منابع توزیع اطلاعات در کشور، کتابخانه‌ها هستند که به دلایل گوناگون، گاهی فقط در دسترس عده معدودی از افراد قرار می‌گیرند.کتابخانه در واقع، فضای توسعه نرم‌افزاری دانش است. به عبارت دیگر، کتابخانه با ایجاد امکان دسترسی به محتوا و الگوهای گوناگون تفکر و مراوده علمی، زمینه را برای توسعه دانش فراهم می‌کند. به‌ویژه، کتابخانه های عمومی، امکان ارتقاء سطح عدالت در دسترسی به دانش و اطلاعات را افزایش می‌دهند.
روش: این پژوهش با ملاحظه ظرفیت‌های انباشته‌شده در کتابخانه‌های مناطق مرکزی کشور، با هدف توسعه دسترسی، به وجهی پدیدارشناسانه به معرفی مفهوم کتابخانه هولوگرافیک پرداخته‌است و سپس، با استفاده از روش طراحی سیستم با کاربست چهار تابلوی نمودار جریان اطلاعات، این مفهوم را توسعه داده است.
یافته‌ها: ایده «کتابخانه هولوگرافیک» بر ایده مقدس «نشر دانش به منزله تکلیف» بنا نهاده شده است. خلاصه و لب این ایده، آن است که همه بتوانند در همه جای کشور و جهان، بدون محدودیت، به بیشترین اطلاعات مورد نیاز دست یابند.
در این امتداد، باید با توسعه کتابخانه الکترونیک، امکان دسترسی به منابع دانش را برای همه اقشار جامعه قرار ‌داد تا امکان دانش افزایی و عدالت‌گستری در سیر دانش اندوزی برای همه فراهم ‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Holographic Library: Applying Metaphor of Library as Mirror of Knowledge for Developing Information Justice

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Pourezzat 1
  • ahmad sayah 2
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The development of information justice at national level requires equal access to information resources. One of the major sources of information in any country is libraries which, due to different reasons, are accessed by only a limited number of people. In fact, library is the space for soft development of knowledge. In other words, by developing intellectual context and content of theoretical development, library prepares the ground for knowledge development. In particular, public libraries increase the possibility of justice in access to knowledge and information.
Method: The present study, by observing the accumulated capacities in the center, adopts a phenomenological approach to the issue of holographic library with the aim of developing access, and then, uses system design method by applying four figures of information trend.
Findings: The idea of holographic library is based upon the sacred idea of dissemination of knowledge as a duty. At the heart of this idea lies the fact that in any part of the country and the world, it should be possible to access the highest amount of information without any limitation.
If electronic library is accessed by all people without any extra cost, it becomes possible to increase knowledge and justice in gaining knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information justice
  • Library mirror Hologram
  • Knowledge based justice
  • Scientific wealth
  • World of knowledge