شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران است.
روش: این پژوهش ازنظر روش اجرا ابتدا کتابخانه‏ای، سپس پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها مطالعه‏ متون و سپس پرسش‏نامه‏ی محقق ساخته است. ابتدا به وضعیت موجود کتابخانه‏ها به لحاظ تأمین مالی از دیدگاه رؤسا یا معاونین و یا نماینده‏ی آن‏ها(11 دانشگاه دولتی ) پرداخته‌شده است. سپس به‌منظور آگاهی از دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به راهکارهای تأمین مالی پرسش‏نامه به شیوه‏ی سرشماری (156 نفر) در بین آن‏ها توزیع شد. تحلیل یافته‏های این پژوهش از طریق نرم‏افزار اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. انجام‌گرفته است.
یافته‌ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که در حال حاضر راهکارهای به‌کاررفته برای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران با توجه به وضع موجود مناسب نیست. به‏‏علاوه مشخص شد که بین متغیر اصلی پژوهش، یعنی راهکارهای تأمین مالی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت‏های درآمدزا، روش‏های تأمین منابع مالی و آموزش در جهت تأمین مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاهی دارند.
اصالت اثر: این پژوهش برای نخستین بار به بررسی نحوه ی تامین مالی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخته و علاوه بر آن با استفاده از دیدگاه مدیران و کتابداران راهکارهایی را جهت تامین مالی در کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying finance strategies in central libraries of public universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Elham Abedi 1
  • sepideh fahimifar 2
  • Maryam Sarrafzadeh 3
1 M.A in Information science and Knowledge studies, Faculty of management, University of Terhan. Tehran, Iran. E-mail: Elham.abedi@ut.ac.ir
2 Department of Information science and knowledge studies. Faculty of Management, University of Tehran
3 School of Information Sciences and Knowledge Studies, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify financing strategies in Tehran central library of public universities.
Methods: This study in terms of implementation is library then survey, and data collection tools are study texts then a researcher made questionnaire. First, the current status of libraries in terms of funding from the heads or deputies or their representatives point of view is discussed. Then the questionnaires were distributed among the managers and librarians to inform us about their viewpoint about financing strategies. To measure the current situation the study population consisted of all managers and heads of 11 academic universities and the attitude assessment was in a census method. A total of 156 librarians responded to the questionnaires. The analysis of the findings of this study has been done through SPSS.
Findings: The findings of the study show that the current strategies used to finance in the central libraries of academic universities of Tehran are not appropriate to the current situation. Besides, it was founded that there is a significant relationship between the main variables of the research, namely financing strategies, and its dimensions, and income-generating activities, financing methods, and training in the financing, respectively, have the greatest impact on financing strategies in university central libraries.

Originality: This study for the first time examines the approach of financing in Tehran public university libraries in addition, using the perspectives of managers and librarians, offers some guidelines for financing in academic libraries.
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Finance
  • Monetization
  • University Libraries
  • Tehran
آباد، ضیاء‌اله (1390). بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه‌های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران و ارائه چارچوبی برای درآمدزایی آنها. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی، تهران.
ارشادمنش، حمید، رضایی خلیل‏آباد، عزیز و حسینی، سید عظیم (۱۳۸۶). تأمین منابع مالی برای پروژه‏های عمرانی. مقاله منتشر شده در کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه‏های عمرانی، صنعتی و شهری، تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
حقیقی، زهرا (1390). بررسی فرآیند مدیریت مالی کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی، قم.
حیدری، غلام (1387). قیمت‏گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی. کتابداری و اطلاع‏رسانی، 11(1)، 198-216.
خزایی پول، زینب (1396). وضعیت نیروی انسانی و بودجه کتابخانه‏های دانشگاه‏ها با استفاده از استانداردهای کتابخانه‏ای دانشگاهی ایران. مقاله منتشرشده در کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران: مرکز همایش‌های بین‏المللی صداوسیما.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه (١٣٨5). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
عزیزی، محمد؛ ملایجردی، مریم (1396). روش‏های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی. تحقیقات مالی، 19(1)، 119-138.
فرد اصفهانی، فهیمه (1391). تحلیل وضعیت کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‏های دانشگاهی ایران. نظام‏ها و خدمات اطلاعاتی، 2 (1)، 55-68.
قاضی‏زاده، حمید؛ معرفت، رحمان (1392). توسعه خدمات غیررایگان در کتابخانه‏ها. پژوهش‏نامه کتابداری و اطلاع‏رسانی، 3(1)، 112-101.
محسنی، مهدی (1394). شیوه‌های نوین درآمدزایی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، گروه مدیریت رسانه، تهران.
مختاری، حیدر (1387). گرفتن هزینه استفاده از کتابخانه‌ها چرا و چگونه؟ کتابداری و اطلاع‏رسانی، (43)، 119-126.
 
References
Adu-Sarkodee, R., Asante, E., & Akussah, M. (2016). Income Generation: An alternative Source of Funding for Academic Libraries in Ghana: Koforidua Technical University Library in Perspective. Journal of Social Science and Humanities Research, 1(10).
Anyaoku, E., and Nwosu, O. (2009). Potentials of fee-based library services in Nigeria: with a case report of a fee-based service in a medical library. Information Technologist (The), 6(2).
Boadi, B. Y. (2006). Income-generating activities: A viable financial source for African academic libraries?. The Bottom Line, 19(2), 64-77.
Celik, A. (2000). Financial problems in university libraries: The Turkish case. The International Information & Library Review, 32(1), 69-80.
Coffman, S., & Josephine, H. (1999). Doing it for money? [Electronic version]. Library Journal, 114(15).
Durieux, M., & Stebbins, R. (2010). Social entrepreneurship for dummies. John Wiley & Sons.
Ernest, D. J. (1993). Academic libraries, fee-based information services, and the business community. RQ, 393-402.
Frumkin, P., & Kim, M. T. (2001). Strategic positioning and the financing of nonprofit organizations: Is efficiency rewarded in the contributions marketplace?. Public Administration Review, 61(3), 266-275.
Ifidon, B. I. (1992). The financing of research institute libraries in Nigeria. Journal of Library and Information Science, 1(2), 23-31.
Ishola, B. C. (2014). Funding problems in Nigerian university libraries: fee based library and information services to the rescue, focus on pricing policy. Library Philosophy and Practice, Paper 1176. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1176
Jazdon, A. (1995). Financial and personnel problems of research libraries in Poland. Library Management, 16(8), 37-41.
Lamont, S. W., and Robu, I. (1997). Self-financing services in libraries: a method of increasing limited library budgets in post-communist Romania. INSPEL, 31(2), 95-102.
MacDonald, J. M., Kuchler, F., Buzby, J. C., Lee, F., and Aldrich, L. M. (1999). User-Fee Financing of USDA Meat and Poultry Inspection (No. 1473-2016-120761).
Modigliani, F., & M. Miller. (1958). The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
Myers, M. J., & Carnes, L. W. (1995). Academic library campaigns: suggestions for fundraisers. The Bottom Line, 8(4): 13-16.
Nnadozie, C. O. (2013). Alternative funding models for Nigerian academic libraries. Library Philiosphy and Practice, Paper 904. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/904/
Okello-Obura, C., & Kigongon-Bukenya, I. M. N. (2008). Financial management and budgeting strategies for LIS programmes: Uganda's experience. Library Review, 57(7):514-527
Okojie, V. (2010). Innovative financing for university libraries in sub-Saharan Africa. Library Management, 31(6), 404-419.
Roberts, N. (1980). Financing of university libraries in the United Kingdom. In Thompson, J. (Ed.), University library history. New York: K.G. Saur.
Shoham, S. (1998). Fess in public libraries. Public library Quarterly, 7(1), 39-48.
Wilkinson, J. (1996). External funding sources: income generation in UK academic libraries. New Review of Academic Librarianship, 2(1), 69-72.