نویسنده = حمیدرضا جمالی مهموئی
سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 239-254

سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 273-286

فریبا صحبتی ها؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان


رابطة محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-48

بهناز شیبانی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ امیررضا اصنافی