نویسنده = حمیدرضا جمالی مهموئی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های مشترک مجله‌های نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار مقاله‌های ایرانی در آنها

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 339-353

اعظم فرجی پور؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


2. سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 239-254

سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


3. مطالعۀ علم‌سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 273-286

فریبا صحبتی ها؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان


4. رابطة محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-48

بهناز شیبانی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ امیررضا اصنافی