بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت نماپهـ سازی مواد مکتوب غیرکتابی در پژوهشگاه های شهر تهران پرداخته است. روش پژوهش پیمایشیاست و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه ه مشاهده و مصاحبه گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از مجموع 11 پژوهشگاه مورد بررسی، 5 پژوهشگاه برای سازماندهی منابع مکتوب غیرکتابی خود از روش نمایه سازی، یک پژوهشگاه از طریق فهرست نویسی (با استفاده از ورود اطلاعات کتابشناختی مدرک به رایانه یک پژوهشگاه از طریق ورود اطلاعات تمام متن مدرک در قالب PDF و یک پژوهشگاه نیز از طریق نمایه های موجود در پایگاه های اطلاع رسانی استفاده میکنند. سایر کتابخانه ها هیچگونه اقدامی برای سازماندهی منابع خود انجام نداده اند. در حال حاضر تنها 10 درصد مدارک مکتوب غیرکتابی در پژوهشگاه ها نمایه سازی شده اند و برای 90 درصد بقیه اقدامی صورت- نگرفته است. نارسایی های موجود بیشتر زاییدهء کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اصطلاحنامه های تخصصی، نداشت سیاست و خط مش مدون منطبق با نیازهای فعلی و قابل گسترش همگام با نیازهای آتی، و نیز عدم توجه مسؤلان به مر نمایه سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study addresses the condition of indexing non-book written materials in 11 research institutes across Tehran. The research methodology is that of a survey, and the data are collected by means of questionnaires, observations and interviews. The findings show that to organize non-book written materials in these research institutes, five institutes use indexing, one uses cataloging and storing the document’s bibliographical information by computer, only one preserves full text of the document in PDF format, and another one uses the indexes in other databases. The other libraries have done nothing to organize their documents. The findings show, only 10 percent of the non-book written materials has been indexed, and the remaining 90 percent being left unattendes. Generally speaking, the present condition is not ideal and this is because of insufficient man powers, lack of specialized thesauri, lack of a policy compatible with the current needs which should also be capable of expanding with future needs, and officials’ inattention to indexing of non-book materials in their institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indexing
  • Non-book written materials
  • organization
  • Research libraries