خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی

نویسنده

چکیده

ایجاد کتابخانه های دیجیتالی به نظر اجتناب ناپذیر می رسد، به ویژه اگر فن آوری قادر باشد هزینهء فرایند انتقال ازکتابخانه های سنتی به کتابخانه های دیجیتالی را روز به روز کاهش دهد در این جریان بخش مرجع از جمله بخش هایی است که برای ارائهء خدمات از راه دور به استفاده کنندگان، فن آوری های نوین را به خدمت گرفته و این خود منجر به ایجاد خدمات دیجیتالی و خدمات مرجع هوشمند شده است. مقالة حاضر پس از مروری بر خدمات مرجع و فرایند مرجع، خدمات مرجع از راه دور را درکتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار می دهد و پس از پرداختن به هوش مصنوعی، نظام های هوشمند و رویکردهای به کارگیری أنها اشاره ای نیز به خدمات مرجع هوشمند خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is obvious that setting up digital libraries is inevitable. The reference departments in university libraries have employed the new information technologies to provide intelligent reference services. It is for a long time that human beings tried to make intelligent artifacts. Artificial intelligence has been coined since 1956 by Mc Cardy and is a part of Computer Sciences. As an inter-disciplinary knowledge uses other sciences such as, cognitive science. Artificial systems as a branch of artificial intelligence, is in favour of librarians. This article details traditional reference service vs. online reference service systems and concerns information on the soft wares most commonly used in online reference service. And also deals with intelligent reference services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence university library
  • Digital reference robots
  • Digital reference service
  • Manual reference service
  • Online reference service