روش های تدریس درکتابداری

نویسنده

چکیده

qآموزش کتابداری، با توجه به روش آن فرأیندی نظری- علمی است، پس بایستی
تئوری و عمل را درهم أمیخت در این مقاله، با توجه به دیدگاه های نظری، از روش های تدریس عملی جهت آموزش دروی کتابداری استفاده شده است. روش یا روش های پیشنهادی در مقالهء حاضر برای دروس نظری (مانند مبانی کتابداری، درآمدی بر کتابداری، و جز آن) روش سخنرانی؟ برای دروس رده بندی و فهرست نویسی، روش أموزش برنامه ای (مانند: آموزش به کمک رایانه) برای خدمات مرجع، روش های ایفای نقش و علاقه به موضوع و برای مدیریت کتابخانه، روش های سمینار و شبیه سازیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Librarianship instruction, concerning it’s methodology, is a theoretical practical process, so must combine theory & practice together. In this article, with regard to theoretical viewpoints, practical teaching methods have been used in librarianship lessons instruction. Suggested method(s) for theoretical lessons(e.g. fundamental of librarianship, Introduction to librarianship, etc.) is lecture; for classification and cataloging is programmed instruction(e.g. computer assisted instruction); for reference services are role - playing & subject; and for library administration are seminar & simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lecture
  • library and information science
  • Programmed instruction
  • Role-playing
  • Teaching methods