وب نگاشت ها و نقش آنها در استفاده از منابع علمی اینترنت

نویسنده

چکیده

وب نگاشت فهرستی از سایت های اینثرنتی در زمینهء موضوعی خاص است. همان
گونه که کتابشناسی ها فهرست منابع چایی محسوب می شوند، وب نگاشت ها نیز
سیاهه ای از سایت های اینترنتی هستند. وب نگاشت ها را می توان از جمله ابزارهای مهم-
و مرثر سازماندهی و بازیابی اطلاعات علمی موجود در شبکه جهانی اینترنت دانست-
مقاله حاضر، ضمن ارائه تعریفی از وب نگاشت، مزایای این ابزار را نسبت به سایر
ابزارهای جست و جو در اینترنت بیان میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Webliography is a list of Internet sites in the special areas. As bibliographies are the lists of printed resources, webliographies are the lists of Internet resources. Webliographyis one of the important and effective tools of WWW organizing and retrieving information. The purpose of the present article is to define the Webliography and explain its advantages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Scientific resources
  • Webliography