تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند

نویسنده

چکیده

در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران آثار با ارزشی به شکل کتاب های مستقل و یا رساله های کوچک در علوم مختلف موجود است که بررسی هریک در موضوع خاص خود اهمیت ویژه ای دارد. یکی از رساله های
مهم در این گنجینه، رساله ای در بررس زندگینامه و سلسله عرفای ایرانی و هند است.
این رساله کوچک! که خود در رده زندگینامه ها و طبقات قرار می گیرد به شکلی موجز و مختصر به یررسی زندگی عرفا پرداخته و تاریخچه خوبی است در سلسله عرفای ایران و هند. نویسنده این رساله شناخت نشده ر تاریخ کتابت آن مربوط به قرن 11 ق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There are valuble library Text in form of independent books or small treatises about different sciences in the collection of manuscripts in central library of Tehran university, That is very important to reasearch each one in their special subject. One of the omportant treatise in this collection is the biography and dynasty of Iranian and Indian wises(Mystics). This small treatise which is in the categroy of biographies, searching about the summary of wises(Mystics) history. The outhor of this Treatise is unknown the history of script dueto 11 century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boigraphies
  • Indian wises(Mystics)
  • Iranian wises(Mystics)
  • Manuscripts