مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

ایجاد نظام های بازیابی تمام متن، به ویژه مجلات الکترونیکی مزایای بسیاری برای جوامع علمی داشته است. با این حال، عوامل مختلفی از جمله ضعف در زیرساخت ها، خطوط انتقال داده، و شبکه سازی می توانند استفاده بهینه از این نظام ها را متأثر سازند. تحقیق حاضر که به بررسی میزان دسترس پذیری مقالات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران می پردازد، سعی دارد تا با مطالعة رابطه میان درخواست ها و بارگذاری ها میزان موفقیت کاربران در دسترسی به این مقالات را بررسی کند و تأثیر عوامل بازدارنده بر استفاده بهینه را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Creation of full-text retrieval databases, especially electronic journals, has been of great advantage for scientific communities. However, there are different factors, such as limited bandwidth and crowded networks, which affect the optimum usage of the systems. Verifying the relationship between requests and successful downloads, the present study tries to investigate the accessibility of the Science Direct’s (Elsevier) electronic papers at Tehran University and to highlight the impact of undesired factors on optimum usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accessibility
  • E-Journal
  • Elsevier
  • Tehran University