مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان یکی از بزرگ ترین و غنی ترین کتابخانه ذانشگاهی کشور است، در این مقاله سعی شده است در حد امکان ناریخچه، ساختار و نحوه ارانه خدمات بخش فهرست نویسی کنابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ارائه کردد.
در نهایت مروری بر روند فعالبت های فعلی بخش و نحوهء خدمات آن ببان گردبده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The central library and doucumentation center of the university of Tehran is one of the biggest and richest academic libraries of Iran. As much as possible, the present paper deals with the history, structure and retrieval services of the cataloging department of the central library. Finally it refers to the present activities and retrieval servieces of the cataloging department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataloguing
  • Central Library
  • Technical services
  • Tehran University