برسی استنادی مقالات در مجلات علؤم اطلأع رسانی، فصلنامه پیا م کتابخانه فصلنامه کتاب و کتابداری در سالهای 1378-1379

نویسنده

چکیده

در این پژوهش، 1819 استناد به مقالات 4 عنوان مجله در حوزه علوم کتابداری و
اطلاع رسانی طی یک دوره 2 ساله با استفاده از روش تحلیل استنادی بررسی شده است و هدف از آن، مشخص کردن پراستنادترین مجلات فارسی و خارجی پراستنادترین نوع
و زبان مواد مورد استناد بررسی میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقالات بررسی میزان تألیفی یا ترجمه ای بودن مقالات، بررسی سطح علمی و رشته نویسندگان مقإلات و در نهایت مقایسه و تجزیه و تحلیل نتایج حأصل أز استنادهای مجلات مورد بررسی با هم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Through the application of citation method, the researcher endeavore to analyze 1819 citations extracted from 4 journal of libraiy and information science between the years of 1999-2000.
The main objectives pursued in this paper includes, determining the most frequently cited of Farsi and non-Farsi periodicals, the kind and the language of the citations, as well as the contribution of co-authors in writing articles, showing the type of the paper, whether translation or original, the rank of the authors, and finally analysing the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation
  • Citation analysis
  • Co-authors
  • library and information sciences
  • periodicals