تبدیل کتابخانه مدرسه به مرکز یادگیری و مرکز ارتباطات آموزشی

نویسنده

چکیده

پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده است که کودک امروزی پا را فراتر از مرزهای خانه و اجتماع بگذارد و انتظارات متفاوتی با نسل گذشته داشته باشد و ساختارهای فکری و اجتماعی اش تغییر کند چون نظامهای آموزشی سنتی به تأمین نیازهای کودک امروزی، قادر نیست. بنابراین باید نظامهای آموزشی متحول و با پیشرفت تکنولوژی همگام شود. یکی از روشهای متحول ساختن نظامهای آموزشی، اصلاح ساختارهای نظام به کارگیری تکنولوژیهأی پیشرفته ارتباطی و رایانه ای و متحول ساختن نظامهای أموزشی است. در این مقاله پیشنهاد شده است که کتابخانه های مدارس به مرکز ارتباطات آموزشی یا مرکز یادگیری تبدیل شود به طوری که معلم و شاگرد بتوانند بدون اتلاف وقت و بدون نیاز به جابجایی از مکانی به مکأن دیگر به راحتی به امر تدریس و یا گیری بپردازند و در استفاده از مرکز با هم مشارکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Technological developments cause children today go further beyond their homes and their society. They have different expectations from the last generation. Their mental and social structure have changed.
The traditional systems of education could not answer to their needs, so they must change and be coped with the technological development.
One of the ways to change the education a! systems is cclrecting the structure of the systems by applying developed communicational thecnologies and computers in educational centers.
This article proposed changing of school liberties into learning centers or into educational communication centers. Teachers and students, in this way, do not need to go from one place to the other one, and without waste of time will continue to their learning and teaching. They will shore together in the use of the center

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developed technology
  • Educational communication
  • educational system
  • School library