بررسی میزان حضور مقالات اعضای هیأت علمی و محقفان ایرانی- حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتیVET-CD

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم ایران در تحقیقات دامپزشکی جهان است. روش پژوهش سنجش کتابشناختی پایگاه اطلاعاتی معتبر بین المللی دامپزشکی،VET – CD از اپتدا تا 1998 است. برای این " منظور مدارک نمایه شده محققان ایران. أز دیسک فشرده بانک اطلاعاتی VET –CD استخراج شد و نسبت مدارک ایرانی به کل مدارک نمایه شده درVET –CD بدست آمد. نتایج این بررسی نشان می دهد کة سهم ایران !در بانک اطلاعاتی مورد بررسی کمتر از یک درصد است. کمترین حضور ایران در این- بانک مربوط به سالهای بعداز انقلاب اسلامی ابران و وقوع جنگ تحمبلی عراق علیه ابران است. بیش از 91 درصد مدارک نمابه شده ایرانی به شکل مقالات مجلات ارائه شده اند وکمتر از نیمی از مدارک نمایه شده محققان ایرانی در داخل کشور منتشر شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the Present study is to explore the position of Iranian scientific production in the world veterinary products. The Iranian works cited in VET-CD from the beginning to the end of 1998 were selected and analysed. The findings indicate that the rank of Iranian production in the field is less then 1%, of which the lowest belongs to the years 1979 through the end of Iran-Iraq war. More than 90% of the indexed documents are journal papers and less than half of them published in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Faculty Members
  • research
  • scientific production
  • VET-CD
  • Veterinary