کارورزی و نقش آن در آموزش کتابداری و اطلأع رسانی

نویسنده

چکیده

حضور دوازده واحد کارورزی در برنامهء کارشناسی رشنه کنابداری و اطلاع رسانی، که !ر بخش عملی آموزش این رشته جای دارد، نشان دهنده اهمیت این دروس است.، در این مقاله، تاریخچه کارورزی درأموزش علوم و فنون و حرفه های مختلف از جمله حرفه کتابداری، ابتدا در جهان و سپس در ایران مورد بررسی قرار میگیرد و آنگاه با تأکید بر رشتة کتابداری به اهمیت و اهداف کارورزی از دیدگاه صاحب نظران پرداخته می شود و در پایان مجموع نقطه نظرها مررد بحث قرار میگیرد.-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The presence of 12 unit credits of internship courses in undergraduate library and information science program in practical aspect of education indicates the importance of these courses. The present article surveys a brief history of internship in different science and professions as well as in library and information science in Iran and the rest of the world . The importance and objectives of internship courses are also reviewed with an emphasis on library and information science from the viewpoints of authoritative people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • internship
  • library and information science
  • Undergraduate Programs