اصول جستجوی اطلاعات از منابع الکترونیکی

نویسنده

چکیده

آموزش اصول اساس جستجو و مهارتهای اطلاع یابی , جنبه ای از رسالت آموزش اطلاع رسانی است. دسترس به منابع اطلاعاتی الکترونیکی به شیوه های متفاوت و با مراجعه به ابزارهای مختلف امکان پذیر است. جستجوی هر نوع اطلاعاتی در منابع الکترونیکی نیازمند برداشتن گامهایی است که اصطلاحا فرایند جستجو خوانده می شود. این فرایند شامل مراحل: تشخیص مسئله، انتخاب پایگاه اطلاعاتی , تحلیل پرسش، فرمولبندی پرسش، اجرای جستجو، ارزیابی نتایج جستجو و تکرار برخی یا تمامی فرایند جستجو در صورت نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Instruction of search principles and information searching skills is one of the main goal of information science education. There are various ways
in which electronic information resources can be made available to the researcher. In order to carry out a search for any kind of data, it is
necessary to follow a serie of steps, typically called the search process. It involves interaction among a number of sub-processes: problem
recognition, search system selection, query conceptualization, query formulation, searching data, examination of results, and itercation of
some or all of these sub-processes if the results suggests this is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic information resources
  • Information search
  • Searchprocess