کتابخانهء مرکزی دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد هند

نویسنده

چکیده

شبه قاره هند و پاکستان- بویژه از دوره تیموریان- سرزمین کتابخانه ها . موزه ها. زبانها. عقاید و آداب و رسوم، عبایب و غرایب لقب گرفته است.
وجود کتابخانه های معتبر در سراسر هند از جمله در حیدرآباد که سرشار از نسخه های خطی فارسی و عربی است زینت افزای شهر و عامل جذب محققان داخلی و خارجی به این شهر می گردد. کتابخانه هایی چون آصفیه، سالارجنگ . نظام حیدرآباد اداره ادبیات اردو مرکز اسناد ملی (آرکائیوز) و بالاخره کتابخانه مرکزی دانشگاه عثمانیه که در این گفتار به معرفی آن می پردازیم.
آغاز تأسیس کتابخانه به سال 1919 به ساختمانی کوچک در خیابان عابد برمیگردد ولی افتتاح بنای اصلی آن در 13 اوت 1962 توسط رادهاکرشنا رئیس جمهور هند است. مجموعه کتابخانه را نسخه های خطی، کتابها و متون درسی . کتابهای مرجع . نشریات ادراری . پایان نامه ها .فیلمها . میکروفیلمها و میکروفیشها تشکیل می دهد که تعداد آنها به تفکیک در مقاله آمده است. مهمترین شعبهء کتابخانه بخش مخطوطات است که به تعدادی از آنها در مقاله اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

ndo-Pak subcontinenta_ particulary from the Timurids period has
been called the land of libraries, museums, languages, beliefs, customs,
and strange and wonderful land. Existence of large and rich libraries throughout India, such as in Heydarabad (A.P.) which include numerous Persian and Arabic manuscripts, has adorned the city and attracted the
domestic and foreign researchers to this historic city.
Libraries like Asefiyeh, Salar-Jang, Nizam Library of Heydarabad,
Edar-e Adabiyat-e Urdu (Center of National Documents Archives) and
finally the Central library of the Osmania University are what is
introduced through this article.
Esteblisbment of the Osmania University Library goes back to 1919, a
small building on Abid Road, but the main building of the library was
inaugurated by Indian president Radha Krishno in August 13, 1962.
The library includes manuscripts, books, text books, reference books, periodicals, dissertations, films, microfilms and microfiche which theirnumbers are mentioned in the article separately.
The most important department of the library is the manuscripts
section, which in this article therE_ are references to some of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Library or Osmania University
  • Collection or Library
  • Heydarabad
  • Librarians
  • Library History
  • Manuscripts